Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Φυτοφάρμακα

Στη ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. μπορείτε να βρείτε τα πάντα σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

Μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, επενδυτικά σπόρων, ρυθμιστές ανάπτυξης κ.α.