Προϊόντα

Στη ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. η κύρια ασχολία μας είναι η παραγωγή σταφυλιών:

Κατά δεύτερο λόγο ασχολούμαστε με την ελαιοπαραγωγή:

Φυσικά, τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν και οπωροκηπευτικά:

Στη ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. μπορείτε να βρείτε τα πάντα σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

Μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, επενδυτικά σπόρων, ρυθμιστές ανάπτυξης κ.α.