Εταιρία

Η Εταιρία Χρυσανίδης Χαράλαμπος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με διακριτικό τίτλο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε στη Νέα Πέραμο Καβάλας το 1992, με σκοπό το εμπόριο γεωργικών εφοδίων, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, μηχανημάτων, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την πραγματοποίηση Σχεδίων Βελτίωσης για επιδοτήσεις γεωργών.

Η περιοχή ευθύνης του καταστήματος ήταν ο πρώην Δήμος Ελευθερών και Ορφανού, μία δυναμική περιοχή, με κυρίαρχη καλλιέργεια αυτή της αμπέλου και δευτερεύουσα της ελιάς, αλλά και κάποιες άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Ιδρυτής της εταιρίας είναι ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης του Χρήστου, απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πριν από το 1992 εργάστηκε ως γεωπόνος για 4 χρόνια στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Καβάλας και, παραιτηθείς από το Δημόσιο, αποφάσισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό τομέα στην πρωτογενή παραγωγή, σε συνεργασία πάντα με τους αγρότες της περιοχής.

Στη συνέχεια, το κατάστημα μεταφέρθηκε στο Μυρτόφυτο σε ιδιόκτητο χώρο 6,5 στρεμμάτων, όπου κατασκευάστηκαν νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών, ευρισκόμενες συγχρόνως στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής του σημερινού Δήμου Παγγαίου.

Κατόπιν, δημιουργήθηκαν δύο υποκαταστήματα της εταιρίας. Ένα στον Πλατανότοπο της Πιερίας κοιλάδας, κέντρο της συγκεκριμένης περιοχής, και ένα στη Χρυσούπολη Καβάλας, κέντρο του σημερινού Δήμου Νέστου. Έτσι, τα τρία καταστήματα της εταιρίας καλύπτουν ολόκληρο τον Νομό Καβάλας και εξυπηρετούν πλήθος καλλιεργειών.

Η εταιρία σήμερα αριθμεί περί τα 10 άτομα προσωπικό, από τα οποία τα 6 είναι γεωπονικής κατεύθυνσης, διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο τελικός στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων καλλιεργειών και η προώθηση και υποστήριξη νέων, με προοπτική την ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Βασική μας επιδίωξη είναι η παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων, διαμέσου της πιστοποίησης αυτών, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις των αγορών. Η εταιρία διαθέτει ISO 9001:2015 και μάλιστα ευθύνη μας είναι η πιστοποίηση των προϊόντων ομάδων παραγωγών της περιοχής της Καβάλας.

Με 29 χρόνια πείρα στον χώρο της αγροτικής ανάπτυξης, με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.